Leïla Labelle

The Silk On The Road ; Indigo Furawa
(indigo flower)

48'' x 72''