Leïla Labelle

The Silk Road
Sasei Indigo Furawa
(Re-Birth Indigo Flower)

29" x 30" x 8"